Algemene voorwaarden

Welkom bij IPTV Nederland!

In deze voorwaarden staan de regels en voorschriften voor het gebruik van de Website van IPTV Nederland, te vinden op https://iptv-nederland.com.

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van IPTV Nederland als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en de algemene voorwaarden van het Bedrijf naleeft. "Het Bedrijf", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons" verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de klant te voldoen met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van ons. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door IPTV Nederland te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van IPTV Nederland.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn IPTV Nederland en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op IPTV Nederland. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van IPTV Nederland voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden worden gesteld.

U mag niet:

 • Herpubliceer materiaal van IPTV Nederland
 • Materiaal van IPTV Nederland verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van IPTV Nederland
 • Inhoud van IPTV Nederland herverdelen

 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. IPTV Nederland filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van IPTV Nederland, haar agenten en/of gelieerde bedrijven. Reacties weerspiegelen de meningen en standpunten van de persoon die hun meningen en standpunten plaatst. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, is IPTV Nederland niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website.

IPTV Nederland behoudt zich het recht voor alle Reacties te controleren en Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de Commentaar op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van een derde partij;
 • De Commentaren geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy
 • De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent IPTV Nederland hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen mogen een hyperlink naar onze Website plaatsen op dezelfde manier als ze een hyperlink plaatsen naar de Websites van andere bedrijven op de lijst; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkaanvragen van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons of de door ons geaccrediteerde bedrijven niet in een ongunstig daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van IPTV Nederland compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar IPTV Nederland. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL's vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt doorgelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de doorlinkende partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van IPTV Nederland zal niet worden toegestaan voor linking zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enige manier wijzigen.

Inhoud aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op websites verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of de inbreuk of andere schending van deze rechten bepleiten.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden voor het linken en deze na te leven.

Verwijderen van links van onze website

Als u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven wij te garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • enige van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die onder het toepasselijk recht niet uitgesloten mogen worden.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

nl_NL_formalNederlands (Formeel)
Retour en haut